Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AJUNTAMENT DE CATARROJA
Sede Electrónica
AJUNTAMENT DE CATARROJA

Certificat d'informe de compatibilitat urbanística

Escudo de AJUNTAMENT DE CATARROJA
Sede Electrónica > Certificat d'informe de compatibilitat urbanística

Certificat d'informe de compatibilitat urbanística

OBJECTIU

D'acord amb el que es preveu en l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud o formulació dels instruments d'intervenció ambiental regulats en aquesta llei és preceptiu sol·licitar de l'ajuntament del municipi en el qual vaja a situar-se la instal·lació, l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals relatives a aquest

DOCUMENTACIÓ

 • Instància, segons model normalitzat, si la presentació és de forma presencial o emplenar el formulari electrònic a través del procediment on-line, en el qual es fa constar les següents dades:
  • Identificació del sol·licitant.
  • Descripció de l'activitat.
  • Emplaçament de l'activitat.
  • Número de referència cadastral de l'immoble on s'exercirà l'activitat.
 • Documentació tècnica:
  • Plànol d'emplaçament en el qual figura la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.
  • Memòria descriptiva de la instal·lació i activitat amb les seues característiques principals, i en la qual també es justificarà la necessitat d'ús i aprofitament del sòl, i els requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials.
 • Justificant del pagament de la corresponent Autoliquidació.

PAGament - AUTOLIQUIDACIONS

Per a realitzar el pagament Taxa accedeix a:

Seguisca els següents passos:

 • en l'apartat de Dades de liquidació, complete els camps:
  • Concepte:  emplene amb Sol·licitud de certificat d'informe de compatibilitat urbanística
 • indique en el Tarifa trie 2.2 Informes urbanístics sol·licitats a instàncies de part 
 • finalment premeríem Següent i a Imprimir per a obtenir l'Autoliquidació que ha de ser pagada en l'entitat bancària, o bé Pagar i finalitzar el procés indicant els camps necessaris.

RESOLUCIÓ

 • Òrgan que expedeix document. Secretaria General, amb el vistiplau d'Alcaldia.
 • Termini expedició: Un mes.
 • Recursos: No Procedeix.

NORMATIVA

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de l'Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, art. 22. (BOE» núm. 231, de 23/09/2014)

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Catarroja, situat en la OIAC (Camí Reial, 22)      
   Horari: pot consultar l'horari de OIAC ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • El trámite requiere que el/la solicitante se identifique y firme con certificado digital
 • Permite interesados que sean personas físicas
 • Permite interesados que sean personas jurídicas
 • Permite interesados que sean personas físicas representadas por otra persona física
AJUNTAMENT DE CATARROJA - P4609600D
Camí Reial, 22 – 46470 Catarroja, Valencia
Precarga de imagen Precarga de imagen